Tanken er et sted dedikert til tankene, akkurat som at et treningssenter er dedikert til kroppen. Det er et sted for mental trening, rekreasjon, utfordring og bevistgjøring. Vi starter med et kurs i tenking, en av de viktigste egenskapene vi har - og en egenskap som definerer det å være menneske. Herfra vil vi lage faste tider for meditasjon, diskusjon og en blading av dette vi kaller "objektsmeditasjon" der vi inviterer til å først meditere over, så snakke om et objekt.

Det er også mulighet for å etterspørre grupper, enten for trening eller som en helgesamling.